Leefbaarheid en Veiligheid

De gemeente Haarlem onderzoekt regelmatig hoe de Haarlemse bevolking de leefbaarheid in stad en buurt ervaart. Data uit dat onderzoek zijn beschikbaar vanaf deze pagina. Daarnaast zijn er objectieve cijfers van de politie over aangiften van misdrijven in stad, wijk, stadsdeel en buurt.

Naar onderwerp
Ontwikkeling aantal bij de politie bekend incidenten
Incidenten bij politie bekend  - Haarlem
Kerncijfers Haarlem Leefbaarheid en Veiligheid
cijfer totaalscore leefbaarometer, (2012)7
score samenstelling bevolking (0=landelijk gemiddelde)9
score sociale samenhang (0=landelijk gemiddelde)1
score publieke ruimte (0=landelijk gemiddelde)27
score veiligheid (0=landelijk gemiddelde)-11
score niveau voorzieningen (0=landelijk gemiddelde)28
score woningvoorraad (0=landelijk gemiddelde)-14
Veiligheid, (2016)
aantal diefstallen uit woning, schuur e.d.623
aantal diefstallen af/uit auto783
diefstal af/uit winkel561
diefstal auto91
diefstal (brom) fiets1.635
zakkenrollen240
totaal aantal vernielingen1.132
lichamelijke integriteit847
aantal aangiften huiselijk geweld.
aantal aangiften misdrijven9.729
Verdachten, (2012)
verdachten totaal per 1.000 inw.9,6
verdachten 12-17 jaar per 1.000 inw.15,8
verdachten 18-24 jaar per 1.000 inw.29,6
verdachten allochtoon41,4
Branden, (2015)
aantal branden457
loos alarm met uitruk555
hulpverlening en bijstand939
totaal aantal uitrukkingen1.951
Oordeel veiligheid , (2016)
% Haarlemmers dat Haarlem een (zeer) veilige stad vindt81
% Haarlemmers dat zich in de eigen woonbuurt (zeer) veilig voelt80
% Haarlemmers met veel tot onbeperkt vertrouwen in de Politie62