Sociale Zekerheid en Zorg

Deze pagina geeft toegang tot een veelheid van cijfers over de het beroep op uitkeringen, maar ook tot gegevens die laten zien hoe Haarlemmers hun gezondheid en zelfredzaamheid ervaren.

Veel data zijn behalve op stedelijk niveau ook beschikbaar per stadsdeel, wijk of buurt.

Kerncijfers Haarlem Sociale Voorzieningen en Gezondheid
Wet Werk en Bijstand (WWB), (2017) 3.541
bijstand mannen1.928
bijstand vrouwen1.613
bijstand van bevolking t/m 29 jaar501
bijstand van bevolking 30-44 jaar1.220
bijstand van bevolking 45-54 jaar1.030
bijstand van bevolking 55-64 jaar749
Uitkeringen WerkeloosheidsWet, (2015)3.720
aantal uitkeringsgerechtigden WW-mannen1.910
aantal uitkeringsgerechtigden WW-vrouwen1.700
Algemene OuderdomsWet, (2015)25.570
AOW-uitkeringen - mannen11.090
AOW-uitkeringen - vrouwen14.470
aantal uitkeringsgerechtigden AO, (2015)7.900
aantal uitkeringsgerechtigden AO - mannen3.690
aantal uitkeringsgerechtigden AO - vrouwen4.210
niet-werkende werkzoekenden, (2016)9.590
niet-werkende werkzoekenden: mannen4.830
niet-werkende werkzoekenden: vrouwen4.760
Gezondheid, (2015)
aantal beschikbare ziekenhuisbedden808
aantal opgenomen patienten37.721
verpleegdagen190.167
gemiddeld aantal verpleegdagen per patient5,0
bedbezetting in procenten64,5
aantal dagverpleegden35.840
aantal bezoeken aan polikliniek624.955