Politiek en Bestuur

Hoe stemt de Haarlemmer? Dat is te zien in de uitslagen van recente verkiezingen voor gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer en Europees Parlement. De uitslagen presenteren wij niet alleen voor heel Haarlem, maar ook voor de stadsdelen, wijken en buurten.

Onder Bestuur is onder andere het oordeel van de burger over het functioneren van de gemeente opgenomen.

Kerncijfers Haarlem Politiek en Bestuur
Gemeenteraads-verkiezingen, (2014)
D'66-stemmers12.83720,0
P.v.d.Arbeid-stemmers9.11414,2
VVD-stemmers7.69312,0
GroenLinks-stemmers7.22411,3
SocialistischePartij-stemmers6.91910,8
CDA-stemmers6.1279,5
OPHaarlem-stemmers3.9126,1
aantal opgekomen kiezers64.182
opkomstpercentage52,7
Tweede Kamer-verkiezingen, (2017)
P.v.d.Arbeid-stemmers7.5127,8
VVD-stemmers18.44719,2
D'66-stemmers17.29318,0
SocialistischePartij-stemmers6.7537,0
PVV-stemmers8.9989,4
CDA-stemmers5.8536,1
GroenLinks-stemmers15.17215,8
ChristenUnie/SGP-stemmers1.8972,0
aantal opgekomen kiezers96.194
opkomstpercentage82,3
Oordeel burger, (2016)
% Haarlemmers dat veel tot onbeperkt vertrouwen heeft in de gemeenteraad23
% Haarlemmers dat veel tot onbeperkt vertrouwen heeft in het college van B&W27