Onderwijs en Jeugd

Veel vraag is er in Haarlem naar cijfers over de jeugd. Verwonderlijk is dat niet, gezien de decentralisatie per 1 januari 2015 van de jeugdzorg van rijk naar gemeenten.

Deze pagina leidt naar een keur van gegevens over jeugd en onderwijs in Haarlem.

Naar onderwerp
Ontwikkeling aantal geslaagden(12 tot 25 jaar)
Geslaagden  - Haarlem
Kerncijfers Haarlem Onderwijs en Jeugd
Primair onderwijs, (2014)
leerlingen basisonderwijs in Haarlem12.901
leerlingen speciaal basisonderwijs in Haarlem422
leerlingen speciale scholen in Haarlem913
Voortgezet en hoger onderwijs, (2014)
leerlingen voortgezet onderwijs naar woongemeente8.109
leerlingen voorbereidend middelb. beroepsond. naar woongemeente1.452
leerlingen beroepsopleidende leerweg naar woongemeente2.499
leerlingen beroepsbegeleidende leerweg naar woongemeente692
leerlingen hoger beroepsonderwijs naar woongemeente4.099
leerlingen wetenschappelijk onderwijs naar woongemeente1.737
Jeugd: Uitkeringen
jongeren met een WW of WWB uitkering (15 tot 23 jaar), (2014).
aantal jongeren met een Wajong uitkering (18 tot 25 jaar), (2014).
aantal niet-werkende werkzoekenden (15 tot 23 jaar), (2014).
Jeugd:Verdachten, (2014)
jongeren van 12 tot 25 jaar: verdachten van een strafbaar feit.
jongeren van 12 tot 25 jaar: verdachten van een geweldsdelict.
jongeren van 12 tot 25 jaar: verdachten van een vermogensdelict.
jongeren van 12 tot 25 jaar: verdachten van vernieling.
jongeren van 12 tot 25 jaar: verdachten van verkeersdelicten.
Jeugd - Zorg en welzijn, (2012)
kinderen in achterstandswijken17,5
kinderen in uitkeringsgezinnen4,9
kindermishandeling1,66
achterstandsleerlingen (4-12)12,3
vroegtijdig schoolverlaters (vsv-ers)4,6
kinderen in jeugdzorg (nieuwe indicaties)1,48
tienermoeders (15-19)0,43