Milieu en Bodemgebruik

De zorg voor het milieu speelt een steeds belangrijke rol in onze samenleving. Zo ook in Haarlem. Hoe bewust is de Haarlemmer? En in hoeverre biedt hij zijn afval gescheiden aan? Deze en cijfers over het bodemgebruik zijn te vinden vanaf deze pagina.

Naar onderwerp
% Haarlemmers dat bijdraagt aan een beter milieu door..
...   - Haarlem
Kerncijfers Milieu en Bodemgebruik
Afval huishoudens, (2015)
afvalstoffenheffing - tarief 1-persoonshuishouden.
afvalstoffenheffing - tarief meerpersoonshuishouden.
rioolrecht - tarief eigenaar.
totaal afval huishoudens in ton68.533
huishoudelijk afval in ton41.927
grof afval huishoudens in ton4.690
recyclingsstoffen: glas-afval in ton3.210
recyclingsstoffen: afval papier en karton in ton5.465
gft-afval huishoudens in ton5.412
overig afval huishoudens in ton7.829
Energie, (2014)
gemiddeld gasverbruik in m³1.150
gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh2.600
gemiddeld gasverbruik in m³ appartementen950
gemiddeld gasverbruik in m³ tussenwoningen1.300
gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh appartementen2.150
gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh tussenwoningen2.950
Oppervlaktegegevens, (2016)
totaal oppervlakte land29,17
totaal oppervlakte water2,92
totaal oppervlakte32,09
Dichtheden, (2016)
gemiddeld aantal adressen per km²3.465
aantal inwoners per km² land5.422
stedelijkheid (1=zeer sterk stedelijk - 5= niet-stedelijk)1