Inkomen

In welke buurten van Haarlem zijn de inkomens het hoogst en waar zijn ze het laagst? Veel gegevens over het inkomenspeil in stad en buurten zijn beschikbaar vanaf deze pagina.

Ook is het mogelijk om de gegevens van meerdere jaren te vergelijken. Dit om een beeld te krijgen van hoe de inkomens zich hebben ontwikkeld.

Naar onderwerp
Ontwikkeling inkomens (GBI) naar bron van inkomen (CBS)
Inkomen naar sociaal-ec. categorie  - Haarlem
Kerncijfers inkomensgegevens Haarlem (2014)
Gemiddelde besteedbare inkomens (GBI)aantalGBI
Inkomens personen met inkomen
inwoners153.09025.600
personen met een heel jaar inkomen112.05034.900
mannen met een heel jaar inkomen55.51041.900
vrouwen met een heel jaar inkomen56.54028.000
jonger dan 25 jaar met inkomen8.79012.200
personen 25-44 jaar met inkomen41.06039.200
personen 45-64 jaar met inkomen37.85042.300
personen 65 jaar en ouder met inkomen24.35024.200
Inkomenshuishoudens
particuliere huishoudens72.43036.200
eenpersoonshuishoudens30.40022.200
paren zonder kinderen17.97041.600
paren met kinderen17.49055.900
eenoudergezinnen5.36030.100
overige huishoudens1.21047.900
Inkomens huishoudens in 20% groepenin %
huishoudens laagste 20% inkomensgroep15.190.00021,0
huishoudens 2e 20% inkomensgroep15.100.00021,0
huishoudens 3e 20% inkomensgroep13.950.00019,0
huishoudens 4e 20% inkomensgroep12.820.00018,0
huishoudens hoogste 20% inkomensgroep15.360.00021,0
Inkomens naar etniciteit hoofd huishouden
autochtone huishoudens inkomen uit arbeid35.91043.800
autochtone huishoudens inkomen uit uitkering19.00024.800
allochtone huishoudens inkomen uit arbeid11.88038.200
allochtone huishoudens inkomen uit uitkering5.65021.600
westers-allochtone huishoudens inkomen uit arbeid6.53040.800
westers-allochtone huishoudens inkomen uit uitkering2.72023.600
niet westers-allochtone huishoudens inkomen uit arbeid5.34035.100
niet westers-allochtone huishoudens inkomen uit uitkering2.93019.700