Inkomen

In welke buurten van Haarlem zijn de inkomens het hoogst en waar zijn ze het laagst? Veel gegevens over het inkomenspeil in stad en buurten zijn beschikbaar vanaf deze pagina.

Ook is het mogelijk om de gegevens van meerdere jaren te vergelijken. Dit om een beeld te krijgen van hoe de inkomens zich hebben ontwikkeld.

Naar onderwerp
Ontwikkeling inkomens (GBI) naar bron van inkomen (CBS)
Inkomen naar sociaal-ec. categorie  - Haarlem
Kerncijfers inkomensgegevens Haarlem (2013)
Gemiddelde besteedbare inkomens (GBI)aantalGBI
Inkomens personen met inkomen
inwoners153.09025.000
personen met een heel jaar inkomen111.52034.000
mannen met een heel jaar inkomen55.35040.800
vrouwen met een heel jaar inkomen56.17027.300
jonger dan 25 jaar met inkomen9.11011.800
personen 25-44 jaar met inkomen41.46038.700
personen 45-64 jaar met inkomen37.30040.800
personen 65 jaar en ouder met inkomen23.66023.700
Inkomenshuishoudens
particuliere huishoudens71.69034.600
eenpersoonshuishoudens29.99021.500
paren zonder kinderen17.94040.000
paren met kinderen17.22052.900
eenoudergezinnen5.33029.100
overige huishoudens1.22047.200
Inkomens huishoudens in 20% groepenin %
huishoudens laagste 20% inkomensgroep15.18021,2
huishoudens 2e 20% inkomensgroep15.05021,0
huishoudens 3e 20% inkomensgroep13.80019,2
huishoudens 4e 20% inkomensgroep12.84017,9
huishoudens hoogste 20% inkomensgroep14.82020,7
Inkomens naar etniciteit hoofd huishouden
autochtone huishoudens inkomen uit arbeid35.88041.700
autochtone huishoudens inkomen uit uitkering18.81024.100
allochtone huishoudens inkomen uit arbeid11.49036.300
allochtone huishoudens inkomen uit uitkering5.51021.300
westers-allochtone huishoudens inkomen uit arbeid6.26038.700
westers-allochtone huishoudens inkomen uit uitkering2.66023.200
niet westers-allochtone huishoudens inkomen uit arbeid5.24033.300
niet westers-allochtone huishoudens inkomen uit uitkering2.86019.500