Economie

Volop data over de Haarlemse economie zijn te vinden vanaf deze pagina. Data over aantallen bedrijven en andere professionele instellingen en over de hoeveelheid en soorten banen.

Het zijn niet alleen cijfers over de hele Haarlemse economie, maar ook over de verdeling van de werkgelegenheid en bedrijvigheid over de stad en over bedrijfstakken. Speciale aandacht verdienen de Recessiemonitor en de Economische Monitor, instrumenten waarmee de gemeente de economische ontwikkeling van de stad nauwlettend volgt.

Naar onderwerp
Ontwikkeling netto en bruto arbeidsparticipatie (CBS)
Basisgegevens  - Haarlem
Kerncijfers werkgelegenheid in Haarlem (2016)
banenvestiging
landbouw, visserij en delfstoffenwinning4825
industrie5.073349
productie/distributie gas, elektriciteit en water83410
bouwnijverheid2.5401.506
handel en reparatie auto's e.d.678176
groothandel en handelsbemiddeling3.242670
detailhandel7.8611.360
vervoer en opslag2.159197
horeca3.447574
informatie en communicatie2.7701.018
financiële instellingen973136
verhuur en handel in onroerend goed559192
specialistische zakelijke dienstverlening7.0603.744
verhuur roerend goed en overige zakelijke dienst3.119714
overheid en sociale verzekeringen4.37324
onderwijs5.252501
gezondheidszorg5.025560
verpleging en begeleiding met overnachting4.09156
maatschappelijke dienstverl. zonder overnachting2.319328
cultuur, sport en recreatie2.4881.294
overige dienstverlening1.451696
totaal65.36214.130
Beroepsbevolking, (2015)
Bevolking van 15-65 jaar118.000
Beroepsbevolking84.000
Werkzame beroepsbevolking81.000
Werkloze beroepsbevolking6.000
Niet beroepsbevolking31.000