Bevolking

Gegevens over de Haarlemse bevolking te kust en te keur! Die vindt u allemaal in 'Haarlem in cijfers'! Cijfers over de leeftijdsopbouw van de bevolking, de samenstelling van de huishoudens, het aantal mannen en vrouwen en niet te vergeten ... de Haarlemmers van buitenlandse herkomst. Deze cijfers vindt u niet alleen voor de hele stad, maar ook voor de stadsdelen, wijken en buurten. Cijfers bovendien voor elk jaar vanaf 2000. En dat is nog niet alles: 'Haarlem in cijfers' biedt ook cijfers over geboorte, sterfte, migratie (verhuizen naar en uit de stad) en nog veel meer.

Kerncijfers bevolking Haarlem
Totale bevolking 159.202
w.o. mannen (2017)81.180
w.o. vrouwen (2017)78.022
Naar leeftijd
0-19 jaar (2017)34.933
20-65 jaar (2017)97.433
65 jaar en ouder (2017)26.836
Allochtonen
Westerse allochtonen (2017)20.424
Niet-westerse allochtonen (2017)24.332
Huishoudens (2016)76.564
% alleenstaanden (2016)44
% stel zonder kinderen (2016)25
% stel met kinderen (2016)31
Natuurlijke aanwas
geboorten (2016)1.811
overleden (2016)1.464
Natuurlijke aanwas
gevestigden (2016)20.343
vertrokken (2016)19.369
bevolkingsprognose
2020164.000
2030175.200
Huwelijk/echtscheiding
huwenden (2013)1.293
scheidenen (2013)574