Haarlem in cijfers

Als u statistische gegevens over Haarlem zoekt, is 'Haarlem in cijfers' de digitale vraagbaak bij uitstek. U vindt cijfers over de omvang en samenstelling van de bevolking, de woningen, de economie en nog veel meer. En niet alleen cijfers voor de hele stad, maar ook voor de stadsdelen, wijken en alle buurten en wijkraadsgebieden. De meest recente cijfers, maar daarnaast ook over eerdere jaren. Dankzij het eenvoudige zoeksysteem vindt u precies de cijfers die u nodig hebt. Cijfers die u in een handomdraai presenteert in tabellen, grafieken en kaarten of exporteert, naar bijvoorbeeld Excel.

Kerngegegevens201520172018
Inwoners156.635159.202159.717
Huishoudens75.95976.799.
Woningen72.99874.87475.527
Taxatiewaarde woningen226.900253.220288.958
Werkzame beroepsbevolking81.00084.000.
Banen64.17564.931.
Bedrijfsvestigingen12.82114.531.
Inkomen huishoudens 39.700..
Inkomen personen met inkomen 33.700..
Bijstandsontvangers3.2553.5413.592
Arbeidsongeschikten7.910..
Werklozen (NWW)9.6005.420.
Misdrijven10.3658.325.
Leerlingen basisonderwijs13.098..
Binnenlands bezoek1.178.0001.381.000.
Opkomst raadsverkiezing..54,5
Personenauto's59.06060.085.
Afval huishoudens68.53367.622.
Adressen per km23.440..
Bevolkingsontwikkeling sedert 2000 (index)
aantal inwoners  Groei t.o.v. 2000 - Haarlem